Conditional Design

“Onder invloed van de media en de snelle technologische ontwikkelingen, worden onze wereld, ons leven en de manier waarop we met elkaar omgaan steeds meer bepaald door snelheid; alles is constant in beweging.” (Stroom Den Haag, 2013) Op basis van deze ‘snel bewegende’ maatschappij bedachten grafisch ontwerpers Luna Maurer, Jonathan Puckey, Roel Wouters en kunstenaar… Continue reading Conditional Design

De zoektocht naar identiteit

Een andere interessante bron die mijn deelvraag “Waarom heb ik behoefte aan structuur?” kan beantwoorden, is een artikel door filosoof Maarten Coolen in de Volkskrant.  Volgens Coolen, werd vroeger jouw identiteit bepaald door de plaats waar je vandaan kwam, je plaats in de gemeenschap, het werk wat je deed, je geloof, zuil of vakbond. Deze structuren zijn verdwenen.… Continue reading De zoektocht naar identiteit

The structured life: rigid or creative?

Het artikel THE STRUCTURED LIFE: RIGID OR CREATIVE? geeft verschillende opvattingen en beweringen van geleerden binnen het thema. Het is dan misschien wel een gedigitaliseerde versie van een ouder artikel uit het gedrukte archief van The Times. Toch denk ik dat dit het stuk niet minder relevant maakt om mijn eerste deelvraag te kunnen beantwoorden.  In het… Continue reading The structured life: rigid or creative?