The structured life: rigid or creative?

Het artikel THE STRUCTURED LIFE: RIGID OR CREATIVE? geeft verschillende opvattingen en beweringen van geleerden binnen het thema. Het is dan misschien wel een gedigitaliseerde versie van een ouder artikel uit het gedrukte archief van The Times. Toch denk ik dat dit het stuk niet minder relevant maakt om mijn eerste deelvraag te kunnen beantwoorden. 

In het artikel wordt beschreven dat over het algemeen mensen hetzelfde denken over structuur. Sommigen vertellen je enthousiast hoe ze alles organiseren zodat ze hun verantwoordelijkheden kunnen nakomen en toch tijd kunnen vinden voor spontane acties en creativiteit. Anderen haten dit ‘concept’ en zijn overtuigd dat chaos en spontane acties creativiteit bevorderd. 

Wie gelijk heeft, is voor elk individueel verschillend, volgens Harry A. Olson, psychotherapeut en voorzitter van Maximum Potential, Inc. in Baltimore. Hij beweert dat de effecten van te veel of te weinig structuur op zijn cliënten hetzelfde zijn: de onbalans veroorzaakt stresssymptomen. Dr. Olson definieert structuur als een manier om controle te krijgen over jezelf en je omgeving om tijd besparen en orde brengen. Net als gewoontes en routines, bevrijdt het de geest van ‘rommel’. Als er geen structuur is, raken mensen snel overweldigd waardoor deze ‘zorgen’ in de weg staan van de productiviteit. Structuur is een creatieve tool. Mensen met te weinig structuur zijn diegene die het moeilijk vinden om iets klaar te krijgen en nooit begrijpen waar hun tijd naar toe gaat.

Angus Campbell van het Institute for Social Research van de University of Michigan overwoog verschillende vragen tijdens het onderzoeken van zijn gepubliceerde boek The Sense of Well-Being in America. Hij ontdekte dat een kwart van de bevolking zich altijd gehaast voelt en ongeveer tien procent heeft veel tijd waar ze geen raad mee weten. 

Volgens Lee Stalk, hoogleraar psychiatrie en kindergeneeskunde aan het New York Hospital-Cornell Medical Center, impliceert structuur grenzen en discipline. Het beperkt wat acceptabel is en wat niet. Naar mening van Dr. Stalk zijn kinderen als wetenschappers, zij testen voortdurend mogelijkheden om te zien hoe de wereld eruitziet en om constante patronen vast te stellen. Als hun wereld echter chaotisch is en de regels steeds veranderen en de reacties van ouders blijven veranderen, leren ze nooit hoe ze met vrijheid moeten omgaan. (Sobel, 1981)

Zoals in het artikel beschreven en zoals ik herken uit persoonlijke ervaringen, is het vaak zo dat mensen zeggen dat structuur je creativiteit niet bevorderd. Hier ben ik het niet mee eens. Net als Dr. Olson zie ik structuur als een creatieve tool. Juist wanneer ik bijvoorbeeld helemaal ‘los’ ga in mijn gedachten, komt er niks uit mijn handen. Het denken staat het doen in de weg. 

De behoefte aan structuur is er om stress te voorkomen, overzicht te creëren en daardoor tijd te besparen en productief te werk te gaan. 


References