Het karakter van de omgeving gevangen in een grid

Tijdens het experimenteren met een nieuw grid, gebaseerd op een foto welke ik nam tijdens mijn weekend weg in Zeeland, ontdekte ik het belang van karakter. Ieder object, locatie, gebouw heeft een eigen karakter, iets kenmerkends. De vraag is, hoe kan ik deze expressie en/of atmosfeer vangen in een grid en vertalen in een letter?

Theory of Type Design

In het boek Theory of Type Design beschrijft Unger het volgende: “Expressivity has become one of the main incentives for the creation of new typefaces by the younger generations of designers, as personal interpretations, or as a voice for the time they live in and for what is happening arround them.” Tevens beschrijft hij dat de interesse in semantiek (puur grafisch) is aangewakkerd, de gevoelswaarde van lettertypen of hun uitdrukkingsvermogen. “This aspect of type design is known by several descriptions, such as ‘the relationship between content and form’, ‘atmoshopere value’, ‘congeniality’, ‘rhetoric’ – using graphic expression persuasively – ‘type and emotion’, and ‘type and personality’ – the personality of the typeface, not of the designer – and also as ‘font psychology’.”(Unger, 2018, p. 153)

Het grid gebaseerd op de omgeving, een letter gebaseerd op het karakter

Het grid dat ik uit onderstaande foto haalde zit vol mogelijkheden tot het vormen van letters. Daarbij kan je verschillende keuzes maken. Ga je voor de meest leesbare en voor de hand liggende optie? Of ga je echt op zoek naar een letter dat het karakter weergeeft? Mijn keuze viel op het laatste. Ik vind dat het baseren op het karakter, de regels en het grid zwaarder mag wegen dan de leesbaarheid van een letter.

Net als mensen hebben letters een eigen karakter en geven een bepaalde ‘stem’ aan woorden en taal.

Peter Biľak

De test

Nou de vraag, is in het bovenstaande alfabet het karakter bewaard gebleven in de letter? Om hierachter te komen, stelde ik de volgende vraag aan een drietal personen: “Wat zie je hierin?”. Hun antwoorden waren: kozijnen, ramen, letters. Het antwoord op deze vraag is dus ja.


References