Structuur

“We leven in een tijd van afleiding, verleiding en we moeten presteren. Onder de invloed van de media en de snelle technologische ontwikkelingen, word onze wereld, ons leven en de manier waarop we met elkaar omgaan in toenemende mate bepaald door snelheid; alles is constant in beweging. Het leven biedt veel meer kansen, maar ook minder houvast.

Nu bijna alles een vrije keuze is geworden, wordt je voortdurend in het dagelijkse leven op jezelf teruggeworpen. Deze veranderingen in de tijd en de komst van ‘keuzestress’ hebben de behoefte aan structuur gecreëerd.”

Tijdens mijn studie, hier op ArtCoDe, ben ik erachter gekomen dat structuur erg belangrijk voor me is. Zowel als persoon, maar ook als ontwerper. Het zorgt voor overzicht, verhoogt de productiviteit, doelgerichter te werk gaan en het verhoogt mijn werkplezier. Structuur geeft mijn leven vorm. Bovenstaande alinea, is een tekst samengesteld uit mijn bronnenonderzoek van mijn ‘proef’ afstudeerproject in derde jaar van de opleiding. Een onderzoek waarbij ik antwoord wilde krijgen op de onderzoeksvraag “Hoe gebruik je structuur als designmethode?” En de subvraag “Waarom heb ik de behoefte om dingen te structureren?”

Voor mij werd tijdens dit onderzoek steeds duidelijker waar de behoefte naar structuur vandaan kwam. Waarna ik vervolgens benieuwd was of deze drang, behoefte en fascinatie omgezet kon worden naar een designmethode. Aan het einde van dit onderzoek, kwam hier een methode uit. Een methode gebaseerd op een locatie waar ik de meeste behoefte voelde om te structureren. Ik stelde regels op hoe ik deze plekken visueel kon structureren en minimaliseren. Deze methode zette ik in en daaruit ontstond een serie van 6 typografische ontwerpen.

Nu, kijkend naar het afstuderen ervaar ik opnieuw een enorm grote, open ruimte die ik geheel zelf moet invullen. Ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik moet beginnen. Opnieuw voel ik die drang om een structuur voor mezelf te creëren om rust in mijn hoofd te krijgen.