Een zoektocht naar structuur

Eigenlijk heb ik het gevoel, dat door corona, en door het wegvallen van mijn vaste rituelen, zoals iedere ochtend vroeg opstaan om de trein te pakken naar school of naar stage, er juist nog meer behoefte is naar structuur. Ik heb geen ritme en regelmaat meer, ik slaap laat, sta (vind ik) te laat op, lunch niet op een vast tijdstip en raak door ALLES om me heen afgeleid. Ik voel enorme ‘uitstel drang’. En dat alles, omdat ik gewoonweg niet weet waar ik moet beginnen. 

De laatste dagen heb ik het idee dat ik mijn structuur verloren ben en dat ik mezelf opnieuw moet ‘programmeren’. Ja, het ‘structuur meisje’ is haar structuur kwijt… En dat is dan ook een van de redenen dat ik heb besloten om elke week te gaan beschrijven wat er in me omgaat, waar ik achter kom, beslissingen die ik maak, interessante bronnen die ik ontdek, et cetera. Op deze manier hoop ik verbanden te kunnen leggen tussen verschillende onderdelen en mijn structuur terug te vinden. Ritme en regelmaat voor me mezelf te creëren en orde te brengen. Een nieuw routine die mij dwingt om aan de slag te gaan. Ik moet mezelf her-programmeren. Productief worden, want productiviteit geeft een fijn gevoel.